खरे सौंदर्य म्हणजे काय?

सौंदर्याची व्याख्या व्यक्तिपरत्वे वेगवेगळी असते. कोणी बाहेरील जगात साैंदर्य शोधतो आणि त्यानुसार आपले जीवन घडवत जातो तर कोणी स्वतःमध्ये

मित्रांचा दबाव जाणवतो …

मित्रांच्या दबावाला बळी पडणे ही वरवरची गोष्ट नाही तर आपण तसे दबाव टाकणारे मित्रच निवडले आहेत ही सत्य परिस्थिती स्वीकारावी

मनुष्य – वापराची वस्तू की कुतूहल?

मनुष्य

अंतर्दृष्टी विकसित नसल्याने आपल्याला स्वतःवर आणि इतर व्यक्तींवर विश्वास वाटत नाही. त्यामुळे जीवनातील व्यक्तिगत संबंध व इतर नाती काळानुरूप विकसित न होता बिघडत जातात. प्रस्तुत …

Read moreमनुष्य – वापराची वस्तू की कुतूहल?