सत्य आणि असत्य! Truth And Untruth In Marathi

Truth and Untruth

सत्य काय आणि असत्य काय? हे व्यक्ती परत्वे वेगवेगळे असते. बोलण्यातील सत्य आणि असत्य हे मानवी जीवनासाठी घातक असते. सामाजिक जीवनासाठी सत्य, असत्य, कायदे आणि …

Read moreसत्य आणि असत्य! Truth And Untruth In Marathi

प्रेम की स्वतंत्रता – काय जास्त महत्त्वाचे | Love Or Freedom |

Love or Freedom

प्रेम – Love प्रेमाची व्याख्या सुरुवातीला स्पष्ट करून घेणे जास्त महत्त्वाचे आहे. आजपर्यंत आपण प्रेम हे फक्त चित्रपट आणि मालिकेतून पाहत आलेलो आहोत. त्यामध्ये अवास्तव …

Read moreप्रेम की स्वतंत्रता – काय जास्त महत्त्वाचे | Love Or Freedom |

विरोधक नाही तर सहाय्यक बना । विरोध सारखाच का करायचा?

विरोध हा शब्द आपण सारखाच ऐकत असतो. आपले मत भिन्न असले किंवा आपला दृष्टिकोन वेगळा असला की समोर घडणाऱ्या परिस्थितीला किंवा बोलणाऱ्या व्यक्तीला आपण प्रत्यक्ष …

Read moreविरोधक नाही तर सहाय्यक बना । विरोध सारखाच का करायचा?

सुखी कुटुंबाचे रहस्य (इतरांबद्दल बोलताना) | Happy Family Secret In Marathi |

सुखी कुटुंबाचे रहस्य

कुणाल फोनवरून सांगत होता, बराच वेळ बोलत होता. त्याच्या सांगण्यात एक गोष्ट वारंवार झळकत होती ती म्हणजे त्याच्या घरचे कसे काय चुकतात आणि त्याचा मुद्दा …

Read moreसुखी कुटुंबाचे रहस्य (इतरांबद्दल बोलताना) | Happy Family Secret In Marathi |

रागावर नियंत्रण आणि रागातून मुक्तता… | Anger Management in Marathi |

राग नियंत्रण आणि मुक्तता

प्रस्तुत लेख हा राग/क्रोध (Anger) या मानवी भावनेबद्दल आहे. राग उत्पन्न होण्याची कारणे, परिणाम व उपाय यांची विस्तृत चर्चा या लेखात करण्यात आलेली आहे. त्यामधून …

Read moreरागावर नियंत्रण आणि रागातून मुक्तता… | Anger Management in Marathi |

ऐकण्याचे महत्त्व । तत्काळ प्रतिक्रिया देणे टाळाच । Importance of Listening ।

Importance of Listening

ऐकणे ही एक कला आहे. आपले संपूर्ण अस्तित्व ऐकण्यात मग्न झाले पाहिजे तर आणि तरच आपण ऐकण्याचे महत्त्व (Importance of Listening) जाणून घेऊ शकू. प्रस्तुत …

Read moreऐकण्याचे महत्त्व । तत्काळ प्रतिक्रिया देणे टाळाच । Importance of Listening ।

जेवढा महान उद्देश्य तेवढे महान जीवन | Importance of Purpose In Life |

purpose

स्वतःला आपण जसे समजतो तसेच आपण असतो, आणि तसेच बनतो जसे स्वतःला मनातल्या मनात मानतो की बनू शकतो. त्यामुळे स्वतःची प्रगती आर्थिक किंवा भौतिक श्रीमंतीवर …

Read moreजेवढा महान उद्देश्य तेवढे महान जीवन | Importance of Purpose In Life |

स्वतःचे विचार स्पष्टपणे कसे मांडाल? How To Express Our Thoughts Easily ।

विचार

आपण दुसऱ्याशी संवाद साधणे हेच तर मानवी आयुष्याचे मनोरंजन आहे तसेच मानवी भावना व्यक्त करण्याचे साधन म्हणून देखील संवाद आणि भाषा यांचा उपयोग होत असतो. …

Read moreस्वतःचे विचार स्पष्टपणे कसे मांडाल? How To Express Our Thoughts Easily ।

विधायक सूचनांचे परिणाम | Effects of Positive Affirmations in Marathi ।

सूचनांचे परिणाम

मनुष्याचे जीवन म्हणजे स्वतःलाच दिलेल्या सूचनांचा परिणाम आहे. मनुष्य आपले स्वतःचे कर्म स्वतः करतच असतो परंतु अनेकवेळा असे जाणवते की त्याला त्याच्या सभोवताली असणारी परिस्थिती …

Read moreविधायक सूचनांचे परिणाम | Effects of Positive Affirmations in Marathi ।

कौटुंबिक नाती जपताना…. | How to Grow family Relations |

कौटुंबिक नाती

वयाची जेमतेम तीस वर्षे पूर्ण होताना भविष्य आणि भूतकाळ कसा एकमेकांशी निगडित आहे हे कळत होतं. कुटुंबात एकत्र जगलेले क्षण, प्रेमपूर्ण सहवास, स्नेहपूर्ण वातावरण आणि …

Read moreकौटुंबिक नाती जपताना…. | How to Grow family Relations |