पाऊस पडलाच नाही तर – मराठी निबंध | Paus Padlach Nahi Tar Nibandh

सजीवसृष्टीसाठी अत्यावश्यक असलेला पाऊस पडलाच नाही तर काय होईल? अशा कल्पनेचे स्पष्टीकरण या निबंधात करण्यात आलेले आहे.