Ganpati Atharvashirsha in Marathi PDF Download for free । गणपती अथर्वशीर्ष मराठी संकलन

Table of Contents

Atharvashirsha । अथर्वशीर्ष

आज जगात सर्व ठिकाणी मान्यता पावलेला, सर्वाधिक प्रमाणात पूजला जाणारा देव म्हणजे श्री गणपती! भारतात तर प्रत्येक घरात कुलदैवत कोणतेही असले तरी गणेशाचे पूजन केले जातेच. त्यामुळेच आज आम्ही संपूर्ण Ganpati Atharvashirsha in Marathi मध्ये घेऊन आलोय. ते तुम्ही PDF form मध्ये download करू शकता. Ganpati Atharvashirsha PDF ची लिंक खाली दिली गेली आहे तरी तिथे जाऊन तुम्ही ते विनामूल्य मिळवू शकता.

सर्व शुभकार्यारंभी पूजला जाणारा हा ओंकाररूपी आदिदेव विघ्नहर्ता, सुखकर्ता, दुःखहर्ता व विद्येचा देव आहे. इतर देवतांचे पूजन, उत्सव यांच्या सुरवातीलाही गणेशाचेच पूजन केले जाते. ही परंपरा शास्त्रीय आहे. भारतीय संस्कृतीत हा देव एवढा एकरूप झाला आहे की, लग्न, मुंज, पूजा यात तर हा प्रथम पूजला जातो; कारण त्याच्या स्मरणाने, प्रथम पूजनाने कार्यसिद्धी होते. समर्थ रामदास स्वामी गणेशाच्या रूपाचे वर्णन करताना म्हणतात,

“गणाधीश जो ईश सर्वांगुणांचा । मुळारंभ आरंभ तो निर्गुणाचा।।” 

Ganpati Atharvashirsha in Marathi । गणपती अथर्वशीर्ष मराठीमध्ये.

सुख प्राप्ती व दुःख निवृत्ती ह्या दोन गोष्टीसाठीच प्रत्येक सजीवाची निरंतर धडपड चालू असते. अनुकूल संवेदना म्हणजे सुख व प्रतिकूल संवेदना म्हणजे दु:ख ही सुखदुःखाची व्याख्या. 

मनुष्येतर योनीमध्ये मन नावाचे उपकरण विकसित झाले नसल्याने त्यांना शरीर स्तरावरील अनुकूलता हेच सुख व प्रतिकूलता हेच दु:ख असते. मानवाचे तसे नाही. मानवाला मिळालेले अंत:करण (अंतर – आतील. करण – उपकरण, हत्यार Instrument) हे उत्क्रांत/पूर्ण विकसित आहे. 

… मनुष्य केवळ शारीरिक सुखसोयी मिळवून सुखी होत नाही. मनाच्या स्तरावर अनुकूल भावविश्व व बुद्धीच्या स्तरावर अनुकूल विचार विश्व प्राप्त झाले तरच मनुष्याला सुख वाटते, अन्यथा भावविश्व व विचार विश्वाची प्रतिकूलता मनुष्याला घोर दुःख प्रदान करते. सुख दुःखाच्या कल्पना भिन्न असतात (श्रद्धा-अमुक एका गोष्टीत, वस्तूत व्यक्तिंत, परिस्थितीत सुख वा दुःख आहे असे वाटते) अनेक जन्मोजन्मीच्या संस्काराप्रमाणे मनाची घडण होत असते. व श्रद्धेची पण व्यक्तीगणिक भिन्नता असते. 

श्री भगवान कृष्ण म्हणतात. त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ।। (गीता १७/२)

Ganpati Atharvashirsha Marathi Description । अथर्वशीर्ष सारांश

Atharvashirsha in Marathi

ह्या मानवी देहाच्या मध्ये तीन (मुख्य) श्रद्धा, त्याच्या स्वभावाप्रमाणे असतात.

  • १) सात्विक
  • २) राजसिक
  • ३) तामसिक 

त्यांच्या वर्तणुकीवरून त्या ओळखता येतात. त्यांच्या आहारविहाराच्या आवडीवरून त्याची भिन्नता कळते. सात्त्विक श्रद्धा (कल्पना Attitude / values) असणाऱ्या माणसाचे वागणे/ बोलणे भिन्न असते. 

सात्विक माणूस शुभ देवतांची आराधना करतो. जसे देवी, शंकर, गणपती, दत्त इत्यादी. सात्विक माणसाचा आहार सुख, प्रेम, वाढवणारा असतो. रसमय, स्निग्ध, कसदार, ताजे शाकाहारी पदार्थ सात्विक माणसाला आवडतात. 

तर राजसी श्रद्धेचा माणूस विकारयुक्त शक्तिस्थानाची आराधना करतो. ज्याच्या मनात यश, सिद्धि, पैसा प्राप्त करून घेण्याची इच्छा आहे तो शक्तिवान व श्रीमंत माणसांशी मैत्री करतो. त्यांची आराधना करतो. 

राजसिक श्रद्धेच्या माणसाला चमचमीत खावेसे वाटते. तेलकट, तुपकट, अति खारट, तिखट, आंबट, दाहक पदार्थाची आवड ह्या प्रबल इच्छा अशा माणसामध्ये दिसतात. तर तामसी माणूस भूत प्रेत पिशाच्च अथवा गुंड, वाईट वृत्तीच्या लोकांचे भजन करतो. त्याला शिळेपाके, वाळके अन्न, कुजलेले, आंबलेले उष्टे असे पदार्थ आवडतात. 

हे सुद्धा वाचा- Prabodhini Ekadashi । प्रबोधिनी एकादशी – भगवान विष्णूचा प्रसाद, आपुलकी आणि मोक्ष!

श्रद्धेचा उहापोह करण्याचे कारण असे की केवळ रूची भिन्नतेमुळे प्रत्येकाचे सुख दुःख भिन्न असते. सुख दुःखांची कल्पना अथवा स्थाने भिन्न असतात. 

देवतेची आराधना प्रत्येक माणूस करतोच. फक्त ज्याची त्याची देवता त्याच्या श्रद्धेनुसार ठरत असते. सात्विक देवतेची आराधना मानवाला संकटातून मुक्त करतेच त्याचे हितच करते शिवाय त्याचे मन/अंत:करण अधिक विकसित करून त्याला ईश्वर तत्त्वापर्यंत नेते. 

Download Atharvashirsha in Marathi PDF

अथर्वशीर्ष मराठीमध्ये डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा तसेच त्यासोबत संपूर्ण अथर्वशीर्षाचा अर्थ आणि त्यासंबंधीची माहिती सुद्धा त्यामध्ये दिली गेली आहे. तर मग Download Atharvashirsha in Marathi PDF

Atharvashirsha in Marathi PDF Download

{Download}

श्री गणपती दैवत हे सुखकर्ता दुःखहर्ता आहे ह्याचा अनुभव पुरातन काळापासून अनेकानी घेतला आहे. सर्व कार्यारंभी त्याचे स्तवन केले जाते. Ganpati atharvshirsh हे केवळ स्तुतीपर स्तोत्र नसून एक उपनिषद आहे. तेव्हा त्यावर चिंतन करावे हा विचार केवळ श्री गणपती उपासनेमुळे मनात येतो. त्यामुळेच ते तुमच्यापर्यंत पोचवावे हा आमचा अट्टाहास. 

Disclaimer

हि PDF त्या गरजू व्यक्तींसाठी आहे जे इंटरनेट वर atharvshirsh pdf ची मागणी करत असतात. आम्ही फक्त हि pdf त्या गरजू व्यक्तीपर्यंत पोहचवण्याचं काम करत आहोत. आम्ही Ganpati atharvshirsh pdf चे creator नाही किंवा त्याचा मालकी हक्क हि घेत नाही आहोत. आम्ही फक्त ती share करत आहोत जी already इंटरनेट वर फ्री मध्ये available आहे.

Leave a Comment