मित्रांचा दबाव जाणवतो …

मित्रांच्या दबावाला बळी पडणे ही वरवरची गोष्ट नाही तर आपण तसे दबाव टाकणारे मित्रच निवडले आहेत ही सत्य परिस्थिती स्वीकारावी