क्रोध व्यवस्थापन – रागावर नियंत्रण कसे ठेवावे (How to Control Anger)

क्रोध (राग) आल्यावर आपण लगेच प्रतिक्रिया देऊन मोकळे होतो परंतु थोडासा अवधी दिल्यास आणि संयम ठेवल्यास आपल्याला क्रोध व्यवस्थापन करता येऊ शकते.

रागावर नियंत्रण आणि रागातून मुक्तता… | Anger Management in Marathi |

राग नियंत्रण आणि मुक्तता

प्रस्तुत लेख हा राग/क्रोध (Anger) या मानवी भावनेबद्दल आहे. राग उत्पन्न होण्याची कारणे, परिणाम व उपाय यांची विस्तृत चर्चा या लेखात करण्यात आलेली आहे. त्यामधून …

Read moreरागावर नियंत्रण आणि रागातून मुक्तता… | Anger Management in Marathi |