अकस्मात पडलेला पाऊस – मराठी निबंध | Akasmat Padlela Paus Nibandh

प्रसंगलेखन या निबंध प्रकारात आपल्याला एखाद्या वास्तविक प्रसंगाचे वर्णन करायचे असते. प्रस्तुत लेख हा अकस्मात पडलेला पाऊस या विषयावर