एफआरपी संपूर्ण माहिती, ऊसाचा एफआरपी दर | FRP Rate for Sugarcane |

What is FRP

ऊस उत्पादक आणि साखर कारखाने यांच्याशी सरळसरळ संबंधित असलेला एफआरपी (FRP) दर म्हणजे काय? असा प्रश्न सर्व स्तरांतून विचारला जातो. एफआरपी दर कसा ठरवतात आणि …

Read moreएफआरपी संपूर्ण माहिती, ऊसाचा एफआरपी दर | FRP Rate for Sugarcane |